UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, de WGBO. Uw dossier bevat professionele aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik waarborg uw privacy, oa door:
• zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
• deze website plaatst geen cookies

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw gegevens.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

In het dossier kunnen gegevens opgenomen worden, die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals uw huisarts.

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Andere zorgverleners informeren, alleen met uw expliciete toestemming.
• Ivm waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier worden, volgens WGBO, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kunt declareren.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘craniosacraal therapie’
• de kosten van het consult

AW Esman
Nieuwe-perspectieven
Cranio-sacraal therapeut