Inzichtgevende gesprekken

Bewustwordingsgesprekken met gebruik van meditatie, visualisatie en mindfulness. Eventueel afwisselend met div. vormen van massage of cranio-sacraal therapie.

Wat wil je onderzoeken? Je kunt denken aan de volgende thema's: zingeving en bezieling; praktische spiritualiteit; persoonlijk leiderschap; je kwaliteiten en competenties; persoonlijk ontwikkelplan; bewustzijnsverdieping; leven vanuit inspiratie.

hh